Софтуер

Софтуерният пакет за технологична подготовка Metallix-Navicut, доставен в сътрудничество с една от водещите световни компании, автоматично оптимизира рязането на детайлите, като минимизира времето за подготовка.

Metalix обръща САМ файловете в NC код за вашата режеща машина. С няколко кликвания вие можете да генерирате ефективно програми като се оптимизира използването на материала и времето за работа на машината.

Условията за рязане могат да бъдат повлияни от фактори като режеща глава, газ, лещи, обработка на ъгли, оптимизиране на рязане и MicroJoint. Можете да промените предложените параметри и да редактирате таблиците за рязане според изискванията.

Можете лесно да управлявате общия срез на рязане, рязането детайл по детайл, ред на рязане, и други специфични начини за обработка на листа.

Metalix винаги оптимизира избора на метод, за да минимизира времето за производство, като взема предвид възможностите и ограниченията на машината. След това постпроцесорът преобразува тези действия в ефективни NC програми.

 

Вижте продукта

Въз основа на предварително дефинирани правила решенията за автоматично рязане се влияят от фактори като въвеждане, обработка на ъглите, обработка на детайлите, оптимизиране на рязане, MicroJoints, материал и дебелина.

AutoCut обработва частите ефективно и последователно, спестявайки време и предоставяйки стандартни решения за производство. Можете да контролирате всички параметри на едно място:

 • Избор на автоматично изрязване на отвори или/ детайли
 • Определя избора за началното и крайното рязане
 • Автоматично разпределяне на MicroJoints
 • Определяне на ъгловата обработка
 • Оптимизиране на рязането
 • Избягване на колизии
 • Предварително зададена обработка на детайл
 • Избиране на специална обработка
 • Използване на един общ срез за гнездатаAutoCut параметрите се определят за машина
  Това означава , че няколко машини в една работна станция могат да имат различни настройки
Вижте продукта

Metalix предлага два вида решения за компенсиране на лъча за лазерни машини:

 • Чрез контролера на машината- Контролерът на машината предоставя коменсационен код.
 • Чрез Metalix– Програмата извършва компенсацията по време на последващата обработка.

Първата снимка не показва отместване при използване на компенсация на контролера, докато втората снимка показва отместването при използване на компенсация с Metalix.

 

Таблиците за технология на рязане ви позволяват да дефинирате, преглеждате и редактирате параметрите на технологията на рязане. Таблиците съдържат диаграми, които обхващат всички аспекти на рязане на даден материал:

 • Скорост на подаване при рязане
 • Скорост на рязане за различни по размер обекти
 • Дефиниции за вход и изход за различни по размер обекти
 • Крайни ъгли
 • Припокриване за отвори/детайли
 • Подробни параметри на пробиване
 • Подробни параметри на газа
 • Минимални и максимални диаметри

Функцията рязане с един общ срез, Ви позволява да срежете краищата на две съседни части с един и същи разрез, като по този начин пестите материал, газ за рязане и време. Вместо да реже всяка част поотделно, Metalix проверява дали контурите на съседните части са на разстояние, което позволява използването на рязане по обща линия. Тази мощна функция спестява материал, газ за рязане, време и също така избягва необходимостта от повторно пробиване на листа.

Предимства на рязане с обща линия:

 • Намалява времето за обработка
 • Намалява до минимум загубата на материал
 • Спестява газа за рязане
 • Намалява износването на машинните части

Рязането с един срез се прилага при следните детайли:

 • За дълги и прави контури
 • Изрязване на дебели листове с ниска скорост на рязане
 • За контури, изискващи две минавания

Научете повече за нашата пълна продуктова гама

Navicut

Изтегли

Нашите контакти

Научете повече за нашите продукти, пишете до нашите мениджъри или по електроната поща.
Ние ще Ви отговорим възможно най-бързо

Предприятие: Navigator machines doo Beograd-Vračar
Адрес: Кнеза Страцимира 34
Място: 11118 Белград
Регистрационен номер: 21822094
Данък: 113198154

Navicut
Производство: Novi Sad, Republic of Serbia, Bajci Zilinskog 5a

Офис: Belgrade, Republic of Serbia, Kneza Stracimira 34 (Vojvode Hrvoje 34)

Продукти

Частна политика
Авторско право Navicut, 2001-2023. Всички права запазени